1

Dzień Nauczyciela
„Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy.” – Paulo Coelho
30
Blog SKO

SP Tryl

SP Tryl

Blog SKO Szkoły Podstawowej w Trylu
1