pierwsza poprzednia 1 2

Park kieszonkowy – niewielka wyspa zieleni w dużym mieście
Park kieszonkowy (z ang. pocket park) to po prostu niewielki park. Tego typu przestrzenie zazwyczaj można spotkać w dużych miastach. Zlokalizowane są w pobliżu osiedli, na których brakuje terenów zielonych.
2
Blog SKO

SP 19 ELBLĄG

SP 19 ELBLĄG

W SKO działamy od 1968 r. Podejmujemy akcje mające na celu popularyzację oszczędzania, bierzemy udział w akcjach charytatywnych, dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo, jesteśmy aktywni ekologicznie, czynnie uczestniczymy w życiu szkoły i środowiska, a w tym roku po raz pierwszy piszemy bloga. Przedstawiamy bieżącą działalność zaczynając od września.

UWAGA!!! WAŻNE !!! - "ZIMOWE OSZCZĘDZANIE"

Konkurs zorganizowany przez PKO BP "Zimowe oszczędzanie".

0

NA CO OSZCZĘDZAMY?

Kolejny etap konkursu matematycznego dla uczniów klas IV - VI.

0

NA CO OSZCZĘDZAMY?

Kolejny etap konkursu matematycznego dla uczniów klas I - III.

0
pierwsza poprzednia 1 2