1

Światowy Dzień Ochrony Środowiska
Wszyscy jesteśmy ReGeneracją!
11
Blog SKO

SP 19 ELBLĄG

SP 19 ELBLĄG

W SKO działamy od 1968 r. Podejmujemy akcje mające na celu popularyzację oszczędzania, bierzemy udział w akcjach charytatywnych, dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo, jesteśmy aktywni ekologicznie, czynnie uczestniczymy w życiu szkoły i środowiska, a w tym roku po raz pierwszy piszemy bloga. Przedstawiamy bieżącą działalność zaczynając od września.

EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU

W sobotę 22.09.2012 r. odbył się skierowany głównie do najmłodszych elblążan "Zielony Festyn". Zabawę na placu Kazimierza Jagiellończyka poprzedził rajd rowerowy, w którym udział wziął również Grzegorz Nowaczyk, prezydent naszego miasta.

0

NOWI SKO - WICZE

Nasze grono powiększyło się o uczniów klas pierwszych.

0
1