1

SKO Blog Miesiąca
- laureaci etapu grudniowego
34
Blog SKO

SP 19 ELBLĄG

SP 19 ELBLĄG

W SKO działamy od 1968 r. Podejmujemy akcje mające na celu popularyzację oszczędzania, bierzemy udział w akcjach charytatywnych, dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo, jesteśmy aktywni ekologicznie, czynnie uczestniczymy w życiu szkoły i środowiska, a w tym roku po raz pierwszy piszemy bloga. Przedstawiamy bieżącą działalność zaczynając od września.

"SKO TO JEST TO"

9 maja odbył się świetlicowy konkurs piosenki pod hasłem "SKO to jest to"

2

MAJOWY KONKURS MATEMATYCZNY

Ostatni etap konkursu dla klas I - III

2
1