1 2 następna ostatnia

Park kieszonkowy – niewielka wyspa zieleni w dużym mieście
Park kieszonkowy (z ang. pocket park) to po prostu niewielki park. Tego typu przestrzenie zazwyczaj można spotkać w dużych miastach. Zlokalizowane są w pobliżu osiedli, na których brakuje terenów zielonych.
3
Blog SKO

SP 19 ELBLĄG

SP 19 ELBLĄG

W SKO działamy od 1968 r. Podejmujemy akcje mające na celu popularyzację oszczędzania, bierzemy udział w akcjach charytatywnych, dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo, jesteśmy aktywni ekologicznie, czynnie uczestniczymy w życiu szkoły i środowiska, a w tym roku po raz pierwszy piszemy bloga. Przedstawiamy bieżącą działalność zaczynając od września.

POMÓŻMY AMANDZIE…

Serdecznie zapraszamy do udziału w akcji charytatywnej na rzecz Fundacji "Dlaczego pomagam", która zajmuje się pomocą dzieciom niepełnosprawnym.

0

DZIEŃ JĘZYKA NIEMIECKIEGO…

Świętowaliśmy dzień kultury krajów niemieckojęzycznych.

0

KRONIKA NA KONKURS SKO PRZEKAZANA…

Przystępujemy do" Konkursu dla SKO - edycja 2012/2013" - ETAP REGIONALNY

1

ILE KOSZTOWAŁ EKWIPUNEK RYCERZA?

Wczoraj gościli w naszej szkole rycerze z Gniewu - Owidza. Tym razem pan Krzysztof Górecki, współautor i współorganizator rekonstrukcji historycznej „Bitwa pod Grunwaldem” , wraz ze swoimi współtowarzyszami opowiedzieli uczniom o sprowadzeniu na nasze ziemie Prusów rycerzy Zakonu Najświętszej Marii ...

0

MOJE KIESZONKOWE – O WYBORACH FINANSOWYCH.

Kolejna lekcja z programu " Krok w stronę przedsiębiorczości"

0
1 2 następna ostatnia