1

SKO Blog Miesiąca
Dowiedz się, kto wygrał :-)
25
Blog SKO

SP 19 ELBLĄG

SP 19 ELBLĄG

W SKO działamy od 1968 r. Podejmujemy akcje mające na celu popularyzację oszczędzania, bierzemy udział w akcjach charytatywnych, dbamy o zdrowie i bezpieczeństwo, jesteśmy aktywni ekologicznie, czynnie uczestniczymy w życiu szkoły i środowiska, a w tym roku po raz pierwszy piszemy bloga. Przedstawiamy bieżącą działalność zaczynając od września.

Robotyka

Podczas ferii odbyły się zajęcia dla dzieci z robotyki. Podczas zajęć uczniowie poznwli tajniki informatyki, programowania i zasady bezpieczeństwa w sieci.

2

Na co zbierasz w tym roku?

Zapraszamy do wykonania pracy plastycznej nt ,,Na co zbierasz w tym roku?'' Prace przynosimy po feriach do pani Asi.

0

Apel „Bezpieczne ferie”

Tuż przed feriami zimowymi odbył się apel „Bezpieczne ferie”, w czasie którego uczniowie klasy I przedstawili najważniejsze zasady bezpieczeństwa, których powinny przestrzegać wszystkie dzieci w czasie wolnym od zajęć w szkole. Podczas apelu policjant omówił zasady bezpiecznego zachowania się w czas ...

0

Warsztaty z bezpieczeństwa

Nauczyciele z SP 19 przeprowadzili warsztaty z bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Spotkanie odbyło się w Przedszkolu w Elblągu. Zajęcia miały formę zabawy i były dostosowane do wieku przedszkolaków. Dzieci układały puzzle, przedstawiające pojazdy uprzywilejowane. Dodatkowo maluchy utrwalały numery ...

0

27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Zebraliśmy 17 100 zł DZIĘKUJEMY!

0

"Dzień Piegusa"

W ubiegłym tygodniu w naszej szkole obchodziliśmy "Dzień Piegusa". W każdej klasie dzieci wybierały najgrzeczniejszego ucznia. Zwycięzcy zostali obdarowani pięknymi piegami oraz słodkimi ciasteczkami - pieguskami.

0

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo w naszej szkole jest sprawą nadrzędną. Dlatego mając na względzie dobro naszych uczniów odbyły się zajęcia dotyczące bezpiecznych ferii. Dzieci wzięły udział w ćwiczeniach, gdzie tworzyły kodeks postępowania podczas zabaw zimowych.

0
1