1

11 lat Szkolnych Blogów
Dziękujemy, że jesteście z nami!
21
Blog SKO

SKO w Ślęzakach

SKO w Ślęzakach

Ślęzaki Cię witają i na blog SKO zapraszają! Już 85 lat SKO mamy i cały czas oszczędzamy.

Wizyta w banku

Lekcja bankowości

2

Próba sił

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny

3

LuToWy RaNkInG oSzCzĘdZaNiA

Zestawienie wyników oszczędzania

3
1