1

SKO Blog Miesiąca
- laureaci październikowej edycji
28
Blog SKO

SKO w Ślęzakach

SKO w Ślęzakach

Ślęzaki Cię witają i na blog SKO zapraszają! Już 85 lat SKO mamy i cały czas oszczędzamy.

Sprzątanie świata

12 pażdziernika w naszej szkole odbyło się sprzątanie świata.

0

Nagroda SKO

Przyznanie nagrody III stopnia za działalność Szkolnej Kasy Oszczędności.

0

"Bezpieczny internet - Sieciaki"

We wrześniu uczniowie klasy czwartej poznawali zasady bezpiecznego korzystania z internetu.

1
1