pierwsza poprzednia 5 6 7


SKOŻABNICA

SKOŻABNICA

Już 11 lat działa Szkolna Kasa Oszczędności przy Szkole Podstawowej w Żabnicy . Od 4 lat uczestniczymy w konkursie "Dziś oszczędzam w SKO , jutro w PKO" .Staramy się od wielu lat w szkole propagować akcje związane z oszczędzaniem m.in. "Góra Grosza" , "Zamieniamy papier na leki" czy "Nakrętka dla niepełnosprawnych" . We współpracy z PKO BP organizujemy lekcje i pogadanki związane z podstawami ekonomii i bankowości .W swoich działaniach współpracujemy z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i Spółdzieln

Konkurs "Zamieniamy papier na leki"

Konkurs "Zamieniamy papier na leki" odbywa się już po raz jedenasty . Uczestnicy konkursu zbierają makulaturę i dostarczają ją do punktu skupu w Szczecinie. Za pieniądze uzyskane ze zbiórki makulatury Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zakupuje leki dla bezdomnych zwierząt .

2
pierwsza poprzednia 5 6 7