1

Kreatywnie z Lokatką
Wróżby andrzejkowe w bezpiecznej odsłonie!
7
Blog SKO

SKO w Manasterzu

SKO w Manasterzu

Od września 2012 roku w Szkole Podstawowej w Manasterzu zaczęła działalność Szkolna Kasa Oszczędności. Członkami SKO są uczniowie kl. I- VI. SKO działa pod patronatem Banku PKO BP w Przeworsku i tam przekazywane są zaoszczędzone pieniądze dzieci. Bank pamięta o członkach SKO i często obdarowuje ich upominkami. Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane na terenie szkoły pod kierunkiem opiekunek SKO p. L Pieńczak i p. A. Chruszczyk konkursy.

Historia: konkurs plastyczny "Święty Mikołaj w oczach dziecka"

Członkowie SKO wzięli udział w konkursie plastycznym "Święty Mikołaj w oczach dziecka"

2

Rozpoczęcie działalności SKO Manasterz

Rozpoczynamy działalność SKO

21
1