1 2 3 4 21 następna

Ucz się z Hatetepesem
Poznaj nowe pojęcie - phishing.
Blog SKO

SKO w Manasterzu

SKO w Manasterzu

Od września 2012 roku w Szkole Podstawowej w Manasterzu zaczęła działalność Szkolna Kasa Oszczędności. Członkami SKO są uczniowie kl. I- VI. SKO działa pod patronatem Banku PKO BP w Przeworsku i tam przekazywane są zaoszczędzone pieniądze dzieci. Bank pamięta o członkach SKO i często obdarowuje ich upominkami. Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane na terenie szkoły pod kierunkiem opiekunek SKO p. L Pieńczak i p. A. Chruszczyk konkursy.

Krzyżówka EKO!

Zobaczymy ile osób udzieli prawidłowej odpowiedzi! :)

12
1 2 3 4 21 następna