1

Dzień Nauczyciela
„Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy.” – Paulo Coelho
29
Blog SKO

skokuchary

skokuchary

Blog SKO w Szkole Podstawowej w Kucharach
1