1

Park kieszonkowy – niewielka wyspa zieleni w dużym mieście
Park kieszonkowy (z ang. pocket park) to po prostu niewielki park. Tego typu przestrzenie zazwyczaj można spotkać w dużych miastach. Zlokalizowane są w pobliżu osiedli, na których brakuje terenów zielonych.
3
Blog SKO

SKO Wysoka Głogowska

SKO Wysoka Głogowska

SKO-WICZE Z WIZYTĄ U KOZIOŁKA MATOŁKA

 „W sławnym mieście Pacanowie tacy sprytni są kowale, że umieją podkuć kozy, by chodziły w pełnej chwale.” Kornel Makuszyński

7
1