pierwsza poprzednia 11 12 13

Dzień Nauczyciela
„Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy.” – Paulo Coelho
19
Blog SKO

SKO TAJNO STARE

SKO TAJNO STARE

TROCHĘ O NAS DLA WAS

Kronika Szkoły Powszechnej w Tajnie Starym sięga czasów zaboru rosyjskiego od roku 1908. Szkoła nosiła nazwę" Szkoły Gminnej" , gdyż była jedną w gminie obok Urzędu Gminnego. Organizacyjnie liczyła trzy oddziały. Obowiązek szkolny nie istniał. Do szkoły uczęszczali uczniowie z sąsiednich wsi: Taje ...

21
pierwsza poprzednia 11 12 13