pierwsza poprzednia 1 2

Trwa internetowy Test wiedzy SKO!
Każdy – zarówno dziecko, jak i osoba dorosła może sprawdzić ile wie m.in. na temat finansów, ekologii i cyberbezpieczeństwa. Do zdobycia dyplom Mistrza wiedzy SKO.
30
Blog SKO

SKO-SP-Jankowo Dolne

SKO-SP-Jankowo Dolne

Witamy wszystkich na blogu SKO Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Jankowie Dolnym. SKO działa w naszej szkole od 2001 roku, uczniowie bardzo chętnie angażują się w działalność SKO. Na blogu będziemy opisywać wydarzenia szkolne, a w szczególności dotyczące tematyki oszczędzania i działalności SKO. Zapraszamy do aktywnego komentowania i głosowania na naszego bloga:)

Góra Grosza

W tym roku to już XVI edycja Góry Grosza organizowana przez Towarzystwo „Nasz Dom” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Członkowie SKO codziennie kwestowali na terenie szkoły. Zebrane pieniądze w kwocie 65,74 zł przeznaczone zostały na domy dziecka, rodziny zastępcze i pogotowia rodzinne.

0

Pomoc dla Strzelczysk

W tym roku już po raz trzynasty szkoły wchodzące w skład Zespołu uczestniczyły w zbiórce przyborów szkolnych dla polskich dzieci - uczniów szkoły z polskim językiem wykładowym w Strzelczyskach, powiat Mościska, na Ukrainie. Akcję prowadziliśmy od początku października do 23 listopada 2015 r.

0

Lektura Brawo Bank

Z chwilą otrzymania nowych numerów Brawo Bank uczniowie z zainteresowaniem czytali artykuły w nich zawarte, po czym rozwiązywali zagadki, krzyżówki i rebusy związane z oszczędzaniem. Dodatkowo przez cały rok szkolny zapoznajemy się z przygodami bohaterów Kasi i Kuby oraz żyrafy Lokatki.

0

Święto Zmarłych - 30/10/2015

W przeddzień Święta Zmarłych członkowie SKO wraz z opiekunem udali się pod pomnik pomordowanych w Lulkowie. Uczniowie posprzątali teren wokół pomnika, postawili kwiaty i zapalili znicze, które ufundowali ze składek klasowych. W ten sposób oddaliśmy hołd tym, którzy zginęli w walce za naszą ojczyznę.

0

Spotkanie opiekunów SKO z okazji Dnia Edukacji Narodowej - 23/10/2015

Na spotkaniu nastąpiło symboliczne przekazanie nagrody III stopnia w etapie regionalnym oraz wręczenie brązowej odznaki dla opiekuna SKO przez Dyrektora Banku PKO.

0

Pasowanie pierwszoklasistów oraz przyjęcie ich w poczet członków SKO – 14.10.2015

W szkole odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych, którego dokonał dyrektor szkoły. Po uroczystości rodzice uczniów zostali poinformowani przez opiekuna SKO o korzyściach płynących z zakładania kont internetowych.

0

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/16

Na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego przyjechał dyrektor Banku PKO BP pan Zygmunt Pirogowicz aby wręczyć nagrodę dla szkoły za zdobycie wyróżnienia III stopnia w konkursie ,,Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO.

0
pierwsza poprzednia 1 2