1

Pytanie na Szkolnych Blogach
Kto tym razem będzie najszybszy?
17
Blog SKO

SKO - SP DĘBOWIEC

SKO - SP DĘBOWIEC

Witamy Wszystkich na stronie naszego bloga. SKO działa w naszej szkole już czternasty rok. Wszyscy chętni uczniowie otrzymują książeczki, na które mogą wpłacać swoje oszczędności. Ten, kto w ciągu każdego miesiąca wpłaci przynajmniej 1 zł. bierze udział w konkursie szkolnym. Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują nagrody indywidualnie i klasami. W ciągu roku szkolnego odbywają się apele, konkursy, pogadanki, lekcje, których celem jest wyrobienie w młodzieży nawyku świadomego oszczędzan
1