1

Co to jest paragon?
Dlaczego warto go brać?
5
Blog SKO

SKO - SP DĘBOWIEC

SKO - SP DĘBOWIEC

Witamy Wszystkich na stronie naszego bloga. SKO działa w naszej szkole już czternasty rok. Wszyscy chętni uczniowie otrzymują książeczki, na które mogą wpłacać swoje oszczędności. Ten, kto w ciągu każdego miesiąca wpłaci przynajmniej 1 zł. bierze udział w konkursie szkolnym. Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują nagrody indywidualnie i klasami. W ciągu roku szkolnego odbywają się apele, konkursy, pogadanki, lekcje, których celem jest wyrobienie w młodzieży nawyku świadomego oszczędzan

Plastikowe nakrętki

Pomoc choremu Kacperkowi

1

Wycieczka do Banku

Uczniowie kl. IIIa byli na wycieczce w banku PKO BP w Jaśle.

0

Koszulki SKO

Konkurs Plastyczny: Nadruki na podkoszulki "Oszczędzam na..."

1

Góra Grosza

Celem akcji Góra Grosza jest pomoc dzieciom, które z róźnych przyczyn nie mogą wychowywać się we własnym domu.

0

Klasa I oszczędza

Podczas Pasowania na Ucznia kl I dzieci otrzymały książeczki oswzczędnościowe

0
1