1

Dzień Nauczyciela
„Gdy uczeń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy.” – Paulo Coelho
21
Blog SKO

SKO - SP DĘBOWIEC

SKO - SP DĘBOWIEC

Witamy Wszystkich na stronie naszego bloga. SKO działa w naszej szkole już czternasty rok. Wszyscy chętni uczniowie otrzymują książeczki, na które mogą wpłacać swoje oszczędności. Ten, kto w ciągu każdego miesiąca wpłaci przynajmniej 1 zł. bierze udział w konkursie szkolnym. Na koniec roku szkolnego uczniowie otrzymują nagrody indywidualnie i klasami. W ciągu roku szkolnego odbywają się apele, konkursy, pogadanki, lekcje, których celem jest wyrobienie w młodzieży nawyku świadomego oszczędzan
1