1

SKO Blog Miesiąca
- etap kwietniowy
10
Blog SKO

SKO SKARBONKA

SKO SKARBONKA

Marketing, inflacja, prawo popytu i podaży, konkurencja - poznajemy podstawowe pojęcia ekonomiczne -

Marketing, inflacja, prawo popytu i podaży, konkurencja - poznaliśmy podstawowe pojęcia ekonomiczne

9
1