1

SKO Blog Miesiąca
Znam już laureatów ostatniej w tym roku szkolnym edycji konkursu!
11
Blog SKO

SKO Nienaszów

SKO Nienaszów

Od czerwca 2010 roku ruszyliśmy zdobywać nowe doświadczenia. Najpierw strach, póżniej nadzieja a teraz praca i zabawa, konkursy i nagrody. Zapraszamy do odwiedzania naszego blogu. Czytajcie najnowsze informacje z życia SKO, wypowiadajcie się na forum co wydaje się ważne, gdyż zabrano Wam taką możliwość ze strony internetowej szkoły, okażcie nam Swoją sympatię klikając na odpowiedni link. Prosimy o pomoc i wyrazy sympatii. Zapraszamy do wspólnej zabawy i na cotygodniowe spotkania z najnowszymi w

Bezpiecznie na wsi

W lutym odbyło się spotkanie przedstawicieli KRUS i Państwowej Inspekcji Pracy z uczniami naszej szkoły. Temat spotkania „Bezpiecznie na wsi”. Poprzez prezentację, pogadankę i film dedykowany do uczniów prelegenci starali się ostrzec dzieci przed czyhającymi w gospodarstwach zagrożeniami. Prelekcj ...

2

Przedsiębiorczość

Gdybym był bogaty to ….Wiele osób marzy na co przeznaczyłoby posiadane, duże środki finansowe. Uczniowie klasy VII nie tylko marzą ale realnie pracują nad zdobyciem funduszy. Chcą oni przeznaczyć je na m.in. na dopłatę do wycieczki. Lekcje z przedsiębiorczości w praktyce są wymagające ale również sa ...

0

GÓRA GROSZA

Już za nami akcja „Góry Grosza” , której celem było zebranie funduszy na pomoc dzieciom, które doznały rozłąki z rodzinami lub są tym zjawiskiem zagrożone. Ten konkurs jest ogólnopolski, i ta akcja na stałe wpisuje się już w kalendarz wydarzeń naszej szkoły. Do tej zbiórki włączyli się ucznio ...

2
1