1


SKO Lublica

SKO Lublica

IV Międzyszkolny Konkurs: „Wiedzy o świecie pieniędzy, czyli finansach”.

11.04.2017 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Jaśle odbył się IV Międzyszkolny Konkurs: „Wiedzy o świecie pieniędzy, czyli finansach”. Organizatorem konkursu był ZS w Warzycach i PKO Bank Polski Oddział 1 w Jaśle.

5
1