1


SKO Kośmidry

SKO Kośmidry

Ogłaszamy żołędziobranie ...

Wspólna akcja SKO i Szkolnego Koła LOP

15

Święto Drzewa

To już 15-ta edycja tego święta w naszej szkole.

16

Znaczki SKO

Nasze propozycje konkursowe są już w drodze do szkoły w Wiechlicach.

20
1