1

Bankomat, czyli pieniądze ze ściany
Skąd tak naprawdę pochodzą?
12
Blog SKO

Lokatka

Lokatka

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudnikach

Szkolne Konkursy SKO

Ogłaszamy Szkolne Konkursy SKO dla uczniów klas I -VI: Konkurs - "SKO-we opowiadanie" - konkurs polega na napisaniu opowiadania tematycznie związanego z systematycznym oszczędzaniem, racjonalnym gospodarowaniem pieniędzy. Bohaterami mogą być realne lub fikcyjne postacie; Konkurs: „ Pisanka wielk ...

1

Światowy Dzień Wody - 22 marca

Światowy Dzień Wody ustanowiony został Rezolucją 47/193 Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w grudniu 1992 r. Ideą obchodów tego dnia jest uświadomienie państwom członkowskim ogromnego wpływu prawidłowej gospodarki wodnej na ich kondycję gospodarczą i społeczną. W roku 2017 Świa ...

0

Apel

Liczba Pi po nocach nam się śni 3,14 w przybliżeniu Obliczamy w oka mgnieniu, Każdy matematyk o tym śni By dokończyć liczbę Pi. Litera często używana, Nie dla wszystkich dobrze znana Grecy częściej używają, Bo ją w alfabecie mają. 14-ego marca (czyli w dniu, którego datę, przynajmniej w for ...

0
1