1

Tajemniczy drapieżnik z drzew
Poznaj panterę mglistą
1
Blog SKO

Zespół Szkół  PSP w  Rajbrocie

Zespół Szkół PSP w Rajbrocie

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Rajbrocie w obecnej strukturze funkcjonuje od 1 września 2007 roku. W skład Zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Rajbrocie oraz Publiczne Gimnazjum im. Antoniny Prorokowej w Rajbrocie. Zespół posiada dwa obiekty szkolne. Szkoła dba o rozwój zawodowy nauczycieli. Nauczyciele stosują różnorodne formy, metody i środki dydaktyczne. Systematyczne dokształcanie się nauczycieli ma pozytywny wpływ na jakość pracy szkoły, na efekty kształcenia, n

'Rajbrocki wieczór kolęd"

Już bowiem od czternastu lat organizowany jest „Rajbrocki wieczór kolęd”, który tym razem miał miejsce 05.stycznia. Spotkanie zostało przygotowane przez Radę Rodziców oraz zespół „Raj”. Gdy zegar wskazał godzinę osiemnastą, przybyłych przywitała pani dyrektor-Anita Kucia. Zaproszeni goście usiedli p ...

3
1