SKO w Manasterzu

SKO w Manasterzu

Od września 2012 roku w Szkole Podstawowej w Manasterzu zaczęła działalność Szkolna Kasa Oszczędności. Członkami SKO są uczniowie kl. I- VI. SKO działa pod patronatem Banku PKO BP w Przeworsku i tam przekazywane są zaoszczędzone pieniądze dzieci. Bank pamięta o członkach SKO i często obdarowuje ich upominkami. Dużym zainteresowaniem cieszą się organizowane na terenie szkoły pod kierunkiem opiekunek SKO p. L Pieńczak i p. A. Chruszczyk konkursy.
27.01.2014

Rozpoczęcie działalności SKO Manasterz

Rozpoczynamy działalność SKO

SKO w Manasterzu działa od października 2012 roku.

 

Nasza Szkoła

 

Rozpoczęliśmy działalność SKO w SP Manasterzu w październiku 2012 roku.

0
Dodaj Komentarz
USUŃ