07.10.2019

Ogólnopolski konkurs plastyczno-techniczny „Świąteczny prezent dla Lokatki”

Cele konkursu: • promowanie i rozpowszechnianie działalności Szkolnych Kas Oszczędności • rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej uczniów Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z całej Polski, w których działają Szkolne Kasy Oszczędności Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria – uczniowie klas I-III II kategoria – uczniowie klas IV-VIII Zadaniem uczestników konkursu jest przygotowanie pracy przedstawiającej prezent świąteczny dla Lokatki. Pamiętajcie o elementach rozpoznawczych SKO. Technika wykonania pracy jest dowolna, format A4 Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych Każda praca powinna zawierać metryczkę z opisem: - imię, nazwisko, klasa i wiek autora pracy - nazwę i adres placówki oświatowej - imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna oraz jego telefon • każdy uczestnik ma prawo do złożenia w konkursie jednej pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu, wy

img

1
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 3
  • 1
Komentarze