Kto najszybciej udzielił odpowiedzi…
w konkursie Pytanie na Szkolnych Blogach?
10
Blog SKO

SKO SP Jazgarka ZAPRASZAMY

SKO SP Jazgarka ZAPRASZAMY

PROJEKT O KURPIACH

KLASA SZÓSTA REALIZUJE PROJEKT O KURPIACH. WZBOGACA TAKŻE SWOJĄ WIEDZĘ O SIECI WWW, WSZAK WYKORZYSTUJE JĄ JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY.

3

DZIĘKUJEMY NASZYM RODZICOM

DNIA 27 MAJA 2019r. ODBYŁA SIĘ W NASZEJ SZKOLE AKADEMIA Z OKAZJI DNIA MATKI I DNIA OJCA.

4

ZBIERAĆ KAŻDY MOŻE

ZBIERAJĄC PLASTIKOWE WYROBY, DZIAŁASZ NA RZECZ PRZYRODY, A TAK NAPRAWDĘ DLA SIEBIE. ARCHEOLODZY ODKRYLI, ŻE NASI PRZODKOWIE ŚMIECILI JUŻ 9 TYSIĘCY LAT TEMU. WYRZUCALI RESZTKI JEDZENIA, POPIÓŁ, ZUŻYTE PRZEDMIOTY CODZIENNEGO UŻYTKU. PIERWSZE NAMIASTKI OBECNYCH WYSYPISK ŚMIECI POWSTAŁY NA KRECIE. JE ...

4

LEKCJA O OSZCZĘDZANIU I ZDROWYM ODŻYWIANIU Z DYREKTOR PKO BANK POLSKI

Dnia 9 maja 2019r. w Szkole Podstawowej w Jazgarce odbyły się zajęcia edukacyjne z Aliną Sadłowską Dyrektor PKO Bank Polski Oddziału1 w Kadzidle na temat: „Jak działa bankomat, a jak wpłatomat?” oraz „Żyjmy zdrowo i wesoło”. Dyrektor zachęcała do wyrabiania w sobie nawyku systematycznego oszczędzan ...

5

KONKURS O ZDROWIU

UCZESTNICZYMY W KONKURSACH MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH I OSIĄGAMY SUKCESY.

7

PRZEDSZKOLAKI OWOCOWE DZIECIAKI

BIERZMY WZÓR Z MALUCHÓW. DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W JAZGARCE WIEDZĄ, JAK ZAPLANOWAĆ ZDROWE MENU. NIE BĘDZIEMY DŁUGO SIĘ ROZWODZIĆ, SPÓJRZMY NA EFEKT ICH STARAŃ.

8

ZE ZDROWIEM ZBRATANI...

Od wielu lat w naszej szkole realizujemy szereg zajęć, konkursów o charakterze profilaktyczno-zdrowotnym. Bierzemy udział w ogólnopolskim programie "ŚNIADANIE DAJE MOC" wierząc, że propagując w naszym, małym środowisku lokalnym, zdrowe nawyki żywieniowe, dokładamy małą cegiełkę do przeciwdziałan ...

10