11.03.2011

SKO Warmiak

Historia SKO w Warmiaku

07.09.2009 - podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w Warmiaku podjęto decyzję o założeniu Szkolnej Kasy Oszczędnościowej przy Szkole Podstawowej w Warmiaku. Opiekunem SKO został pan Jerzy Waszkiewicz.

Powołanie SKO miało na celu rozbudzenie wśród uczniów dobrego nawyku oszczędzania.

30.09.2009 - podczas wizyty w Banku PKO BP w Ostrołęce Pani Dyrektor Szkoły Bożena Pisarek oraz opiekun SKO Pan Jerzy Waszkiewicz założyli książeczkę oszczędnościową. Otrzymali książeczki wpłat i wypłat dla uczniów, a także materiały promocyjne (plakaty, zakładki do książek, plany lekcji z logo Banku).

01.10.2009 - na jednym z apeli szkolnych zostało ogłoszone powstanie SKO w Warmiaku. Natomiast na lekcjach wychowawczych nauczyciele zapoznali uczniów z zasadami oszczędzania i zachęcali do korzystania z SKO.

10.03.2010 - od października 2009 r. członkowie Szkolnej Kasy Oszczędnościowej zbierali makulaturę, którą następnie sprzedali w punkcie skupu materiałów wtórnych w Szwendrowym Moście. Otrzymane 118 zł zostało podzielone między uczniów stosownie do ilości przyniesionej makulatury.

09.04.2010 - opiekun Szkolnej Kasy Oszczędnościowej w Warmiaku zaprosił numizmatyka ze wsi Wejdo Pana Grzegorza Jarząbka. Przedstawił on w sposób ciekawy historię pieniądza w świecie i w Polsce, mówił o monetach i banknotach dawnych i obecnych, przedstawił swoją kolekcję z uwzględnieniem monet srebrnych, zachęcał do zbierania różnych monet zaczynając od przeszukania starych szaf. Dwóch uczniów naszej szkoły "zaraziło się" pasją Pana Grzegorza.

30.04.2010 - w Oddziale Banku PKO BP w Kadzidle zostały złożone materiały potrzebne do udziału w konkursie ogólnopolskim. W skład dokumentów wchodzi protokół z oszczędzania w roku szkolnym 2009/2010 oraz Kronika Szkolnej Kasy Oszczędnościowej przy Szkole Podstawowej w Warmiaku.

01.09.2010 - rozpoczynamy oszczędzanie w nowym roku szkolnym 2010/2011. Książeczki oszczędnościowe otrzymali także uczniowie Oddziału Przedszkolnego.

05.11.2010 - wśród członków SKO w Warmiaku została ogłoszona akcja zbierania makulatury (wzorem roku ubiegłego). Tym samym włączyliśmy się w realizację Uchwały Nr 2221/396/10 Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie dotyczącej "zbiórki makulatury w woj. mazowieckim".

29.11.2010 - do naszej szkoły dotarły nagrody jako efekt konkursu oszczędzania w roku szkolnym 2009/2010.

I miejsce zajęła Adela Bałdyga z kl. VI

II miejsce zajął Kamil Lipka z kl. V

III miejsce zajął Rafał Bakuła z kl. VI

07.02.2011 - w Oddziale Banku PKO BP w Kadzidle otrzymaliśmy nową książeczkę wpłat i wypłat.

07.03.2011 - rozpoczęliśmy wpisy w Szkolnym Blogu, w którym rejestrujemy działalność członków SKO w Warmiaku, a dodatkowo informujemy o historii naszej szkoły i o jej dniu dzisiejszym.

2
Dodaj Komentarz
  • 16
  • 7
  • 3
Komentarze