22.03.2011

Historia szkoły

Warmiak położony jest w północnej części Gminy Łyse, tuż przy granicy z województwem Warmińsko-mazurskim, na skraju Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Nazwa wsi pochodzi od nazwiska Warmiak, natomiast samo nazwisko określało „Warmiaka”, czyli przybysza z Warmii na Kurpie.

Pierwsza powszechna szkoła została utworzona w Warmiaku w 1922 roku, jednak pracę swą, ze względu na brak nauczyciela, rozpoczęła w roku 1925. Była to szkoła jednoklasowa, skupiająca uczniów w różnym wieku. Trzy lata później, w 1928 roku, utworzono szkołę dwuklasową, prowadzone przez dwójkę nauczycieli, a same zajęcia odbywały się w wynajętych izbach gospodarzy o największych domach.

SA400098.JPGSzkoła z lat 1925-1939

Czteroklasowa szkoła powstała w Warmiaku w roku 1932. Do pierwszej, drugiej i trzeciej klasy uczęszczano po jednym roku, natomiast do klasy czwartej nawet po 4-5 lat powtarzając najczęściej ten sam materiał. Po odbyciu ośmiu lat nauki otrzymywało się świadectwo ukończenia klasy czwartej.

Od 1934 roku nauka zaczęła odbywać się w dwóch odrębnych izbach, u różnych gospodarzy. Przedmiotami, których ówcześnie nauczano były: język polski, rachunki, religia i historia.

W latach niemieckiej okupacji 1939-1945 szkoła nie istniała. Nie prowadzono też żadnej formy tajnego nauczania. Istniejący sprzęt szkolny, poskładany, stał w izbach lekcyjnych, a później przechowywał go Franciszek Lewandowski, który po zakończeniu wojny sam podjął się uczyć czytania i pisania tych spośród mieszkańców Warmiaka, którzy do tej pory z różnych powodów pozostawali analfabetami.

SA400088.JPGSA400096.JPG

Pierwszego września 1945 roku, staraniami ówczesnego sołtysa, wspomnianego pana Franciszka Lewandowskiego została powołana siedmioklasowa, ogólnokształcąca szkoła stopnia podstawowego. Zajęcia, tak jak wcześniej, odbywały się w wynajętych domach, a nauczyciele w ciągu dnia przemieszczali się pomiędzy nimi.

Ważna zmiana nastąpiła w roku 1984, kiedy to na użytek szkoły wynajęto nowo zbudowany, piętrowy budynek państwa Kobusów, a w rok później podjęta została decyzja o budowie obecnego budynku szkoły, który został oddany do użytku w roku 1995.

wejcie1.JPG

Wraz z reformą szkolnictwa w 1999 roku utworzono w Warmiaku Szkołę Podstawową oraz Oddział Gimnazjalny, który pod koniec 2003 roku przekształcony został w Publiczne Gimnazjum w Warmiaku zarządzane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych z oddziałem w Ostrołęce.

Obecnie w naszej szkole uczy się osiemdziesięcioro pięcioro uczniów. Sześcioro w oddziale przedszkolnym, pięćdziesięcioro troje w szkole podstawowej i dwadzieścioro sześcioro w gimnazjum Na stałe zatrudnionych jest dziewięcioro nauczycieli, sześcioro dojeżdżających i trzy osoby obsługi szkoły.

W szkole jest dziewięć sal lekcyjnych, w tym nowoczesna, stale doposażana pracownia informatyczna z czternastoma stanowiskami dla uczniów połączonymi w sieć, serwerem, stanowiskiem dla nauczyciela; skanerem, drukarką i projektorem multimedialnym oraz sala projekcyjna wyposażona w wysokiej jakości projektor, komputer przenośny i nowy nabytek szkoły – tablicę interaktywną. Posiadamy również bibliotekę szkolną, świetlicę oraz mini salę gimnastyczną.

W minionym 2010 r. dokonano termomodernizacji budynku, co całkowicie odmieniło jego oblicze. Z zimnego, nieotynkowanego, straszącego szarzyzną gmachu, stał się miejscem, ciepłym, przyjemnym oraz zdobiącym nasz piękny kurpiowski krajobraz.

Obecnie w trakcie budowy jest ogrodzenie terenu szkoły, a mamy nadzieję, że w niedalekiej przyszłości odnowione zostanie również wnętrze budynku, dorównując pięknu widzianemu z zewnątrz, jak również teren szkolny, na którym nadal bardzo nam brakuje boiska z prawdziwego zdarzenia, parkingu i podjazdu pod szkołę.

Nasza szkoła może poszczycić się wieloma osiągnięciami edukacyjnymi i wychowawczymi, których świadectwem są liczne puchary, medale  i dyplomy zdobyte przez naszych wychowanków.

Szczególnie prężnie działa sekcja tenisa stołowego. Oto niektóre, najważniejsze osiągnięcia naszych sportowców, nie tylko tenisistów.

Zdobywamy ważne wyróżnienia również w innych dziedzinach edukacji szkolnej. Oto najważniejsze z nich:

2007

I miejsce w rajdzie rowerowym „Szlakiem barci kurpiowskich”
II miejsce w konkursie na palmę kurpiowską
III miejsce w konkursie pieśni kurpiowskiej w Wachu
Wyróżnienie w konkursie plastycznym „Kiedy dzwonię po straż pożarną”

2008

I miejsce w konkursie ekologicznym „Las czeka na was”.
I miejsce w VI konkursie ekologicznym organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
2 pierwsze i 2 drugie miejsca w konkursach organizowanych przez Zespół Szkół w Łysych z okazji „Dnia papieskiego”.

 

2009

II miejsce w konkursie fotograficznym „Urokliwe zakątki Parafii Zalas i okolic”
II miejsce w XVI Konkursie Plastycznym – „Miejsce urodzenia”
Wyróżnienie w konkursie plastycznym „By czytać się chciało – zakładkę zrób wspaniałą”
Wyróżnienie w projekcie multimedialnym – „Wypadki na drogach – porozmawiajmy”
2 wyróżnienia w konkursie plastycznym „Świąteczna okładka TO”

2010

I miejsce w konkursie na gadkę kurpiowską organizowanym przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce
Wyróżnienie w Konkursie Ekologicznym organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

 

SA400083.JPG

W przeciągu ostatnich 15 lat nasza szkoła może poszczycić się wieloma sukcesami sportowymi. Istniejący przy szkole Uczniowski Klub Sportowy, a w szczególności sekcja tenisa stołowego, praktycznie co roku zdobywa puchary mistrzostw powiatu i międzypowiatu zarówno w indywidualnym, jak i drużynowym tenisie stołowym.

Do największych sukcesów drużynowych dziewcząt należą medale mistrzostw Mazowsza oraz ich obecność na turniejach tej rangi w ciągu ostatnich 6-8 lat. W rozgrywkach indywidualnych najbardziej spektakularnym sukcesem było zdobycie 15 miejsca w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Gimnazjalistek

Uczniowski Klub Sportowy przy naszej szkole to nie tylko sekcja tenisa stołowego. Dziewczęta i chłopcy biorący w nim zajęcia, uczestniczą we wszystkich zawodach w ramach kalendarza Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w poszczególnych dyscyplinach.

Szczególnie popularną dyscypliną jest piłka nożna i biegi przełajowe. To właśnie w tych dyscyplinach nasza szkoła była reprezentowana na zawodach rangi Mistrzostw Mazowsza.

1
Dodaj Komentarz
  • 13
  • 10
  • 12
Komentarze