08.11.2012

„Oszczędzam na…”

Zapraszam wszystkich chętnych do udziału w konkursie plastycznym "Oszczędzam na...". Do wygrania cenne nagrody !!!

Konkurs polega na przygotowaniu przez Uczestnika pracy plastycznej przedstawiającej marzenie na realizacje, którego Uczestnik oszczędza, hasło Konkursu brzmi: „Oszczędzam na…”, prace konkursowe muszą uwzględniać następujące kryteria:

1) sposób przygotowania: praca wykonana odręcznie i musi być wynikiem osobistej twórczości ucznia,

2) technika pracy: dowolna technika plastyczna,

3) materiały: dowolne np. ołówek, farby, kredki itp.,

4) format pracy: od A4 do A3,

 

Prace Uczestników oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria I: od 5 do 9 roku życia,

Kategoria II: od 10 do 13 roku życia.

Komisja konkursowa dokona oceny prac biorąc pod uwagę: grupę wiekową autora, zgodność z tematem, technikę wykonania, estetykę wykonania, nowatorski pomysł.

na prace plastyczne czekam do 16 listopada

Zgody na przetwarzanie danych, do podpisania przez rodziców do odebrania u p. Ewy Gruszczyńskiej.


0
Dodaj Komentarz
  • 6
  • 7
  • 10